ฟังเพลงกล่อมลูกออนไลน์
 

ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาศ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555

ประเภทนักเรียน – นักศึกษา

ภาคเหนือ
เพลง ...
ขับร้องโดย นางสาวสร้อยทอง ลุงปาน โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน
เพลง ...
ขับร้องโดย เด็กหญิงวิลาวรรณ เกษหอม โรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาคกลาง
เพลง ...
ขับร้องโดย เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฮาดดา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม

ภาคใต้
เพลง ...
ขับร้องโดย นางสาวจริยา โพธิรัตน์ โรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง

ประเภทประชาชน

ภาคเหนือ
เพลง ...
ขับร้องโดย นายเฉลิมพล สุภา จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน
เพลง ...
ขับร้องโดย นายพงศพร อุปนิ จังหวัดขอนแก่น

ภาคกลาง
เพลง -
ขับร้องโดย -

ภาคใต้
เพลง ...
ขับร้องโดย นางสาวอมรศรี สามารถ จังหวัดชุมพร

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th