ฟังเพลงกล่อมลูกออนไลน์
 

ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2556

ประเภทนักเรียน – นักศึกษา

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นายอาคม กาวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นางสาวลลิตา พันมะณีย์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์

ภาคกลาง
เพลง นกขมิ้น
ขับร้องโดย นางสาวปัทมวรรณ สมปัญญา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก

ภาคใต้
เพลง ชาน้อง
ขับร้องโดย นางสาววรรณนรี หนูอินทร์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร

ประเภทประชาชน

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นางศรีวรรณ์ พรหมพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นายปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม จังหวัดขอนแก่น

ภาคกลาง
เพลง วัดโบสถ์
ขับร้องโดย นางสาวจินดาพร พงษ์เทพ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคใต้
เพลง เมืองคร
ขับร้องโดย นายกิตติกร พนังแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th