ฟังเพลงกล่อมลูกออนไลน์
 

ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2557

ประเภทนักเรียน – นักศึกษา

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นางสาวสุดารัตน์ ทิพพิมพ์วงศ์ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา จังหวัดเชียงราย

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นางสาวนิลุบล แสงจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาคกลาง
เพลง เดือนหงาย
ขับร้องโดย เด็กหญิงพรพนา ศรีสะอาด โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคใต้
เพลง ชาน้อง
ขับร้องโดย นางสาวศุภิสรา หนูประกอบ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ประเภทประชาชน

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นางสนธิยา ชัยวุฒิ จังหวัดลำปาง

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นางเที่ยงวัน มีศิริ จังหวัดยโสธร

ภาคกลาง
เพลง นกขมิ้น
ขับร้องโดย นายศุภณัฐ เมืองจินดา จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคใต้
เพลง ชาน้อง
ขับร้องโดย นายพินิจ สุวรรณคง จังหวัดสงขลา

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th