ฟังเพลงกล่อมลูกออนไลน์
 

ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2558

ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นางสาวนวรัตน์ ชมภูธร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นายวรพจน์ จันทยา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาคกลาง
เพลง วัดโบสถ์
ขับร้องโดย นางสาวธัชนนท์ ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

ภาคใต้
เพลง ชาน้อง
ขับร้องโดย ด.ญ.ศิริลักษณ์ อรรถชัยยะ โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นางสาวศกุนี สุวรรณี วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นางสาวฐิตารี สุริยันต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคกลาง
เพลง ขุนทะเลระลอก
ขับร้องโดย นายธนกฤต เกษมาลา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคใต้
เพลง คล้องช้าง
ขับร้องโดย นายสุพัฒน์ มณีฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th