ฟังเพลงกล่อมลูกออนไลน์
 

ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2559

ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นางสาวนวลโบ แสงคํา โรงเรียนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นายสิทธิชัย คารมหวาน โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

ภาคกลาง
เพลง นกขมิ้น
ขับร้องโดย เด็กหญิงนิดา มาตรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค จังหวัดนนทบุรี

ภาคใต้
เพลง นางหงส์
ขับร้องโดย นายณัฐพงศ์ นิ่มชะนะ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นางสาวอาทิตยา แสงเขื่อน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นายสุริยา ชมภู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคกลาง
เพลง ขุนทะเลระลอก
ขับร้องโดย นายอภิชัย จันทร์เกษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ภาคใต้
เพลง น้องนอน
ขับร้องโดย นายกวีเชษฐ์ เปีย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th