ฟังเพลงกล่อมลูกออนไลน์
 

ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2560

ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นางสาวนันท์นภัส สมสนุก โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นางสาวสมฤทัย ทวีเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาคกลาง
เพลง คล้องช้าง
ขับร้องโดย เด็กหญิงณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคใต้
เพลง น้องนอน
ขับร้องโดย นางสาวณัฐริกา เคลื่อนทอง โรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง

ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นางสาวธีรดา คำรังษี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นางสาวพันธิวา สนิทนิตย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ภาคกลาง
เพลง เจ้าทองดี
ขับร้องโดย นางสาวลวัศย์ศร พลายสวาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

ภาคใต้
เพลง ลูกสาวชาวปากนัง
ขับร้องโดย นางสาวศุภิสรา หนูประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th