ฟังเพลงกล่อมลูกออนไลน์
 

ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2561

ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นางสาวนงนุช ติ๊บเมืองพรหม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นายณัฐวุฒิ นามสง่า โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาคกลาง
เพลง วัดโบสถ์
ขับร้องโดย เด็กหญิงณัฐมนต์ ศรีวรรณะ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคใต้
เพลง น้องนอน
ขับร้องโดย นางสาวจริยา ศรีเกต โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาคเหนือ
เพลง อื่อ จา จา
ขับร้องโดย นางสาวญาดา นาคะดำรงวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาคอีสาน
เพลง นอนสาหล่า
ขับร้องโดย นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาคกลาง
เพลง เดือนหงาย
ขับร้องโดย นางสาวกอบพร เศรษฐสุข วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

ภาคใต้
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th