การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2553 > ภาพบรรยากาศวันประทานรางวัลการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2553
 
            วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 10.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน "มหิดล - วันแม่" ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ 25 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และประทานรางวัลผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th