การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2553 > ภาพบรรยากาศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2553
 
            วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหิดลมอบหมายให้สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และเพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูเพลงกล่อมเด็กของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งกิจกรรมการประกวดนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยมีรองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธาน
 
 
 
 
 
 
 
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th