การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2554 > ภาพบรรยากาศวันประทานรางวัลการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2554
 
            พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวโรกาสที่เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม ศ.น.พ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

            ในพิธีประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การฉาย Presentation ชีวประวัติของแม่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก โดยผู้เข้าแข่งขันจาก 4 ภาค พิธีประทานรางวัลแก่แม่สู้ชีวิต รางวัลแม่ 100 ปี รางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น รางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนบริเวณด้านนอกห้องประชุมนั้น มีการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและชีวประวัติของแม่ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา รวมทั้งการจัดป้ายนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ รวมถึงมีการให้บริการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

 
     
         
     
         
     
         
     
         
     
 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th