การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2554 > ภาพบรรยากาศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2554
 

            วันที่ 22 กรกฏาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์

            การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค แบ่งออกเป็น ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านเพลงกล่อมลูก ประจำภาคนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ของประเภทและภาคที่ส่งประกวด

 
 
 
 
 
 
 
     
         
     
         
     
         
     
         
     
 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th