การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2554
 

ภาพบรรยากาศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2554

 
 
ผู้ชนะการประกวด
 

            รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2554 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคเหนือ

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ น.ส.จริยา กุณะ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ นายอาคม กาวี จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ น.ส.มินตรา รัตนชมภู โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดเเพร่
รางวัลรองชนะเลิศ ด.ญ.สร้อยทอง ลุงปาน โรงเรียนสันกำเเพง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นางจิตติมา นาดี จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศ นางเเก้วตา ภารเวช จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นายจิรายุ สูตรไชย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ น.ส.ศิริโสภา เเท่นทอง โรงเรียนวิจิตราพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคกลาง

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ จ.อ.บดินทร์ ภูฆัง กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศ นายรวี เรืองศรี กรุงเทพมหานคร

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ น.ส.ญาณิศา เจริญผล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ น.ส.อารียา ภูฆัง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคใต้

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นายเฉลียว วิโสจสงคราม จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศ นางนิจวรีย์ โกศิลญวงศ์ จังหวัดสงขลา

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ น.ส.ตุลาพร วัตตธรรม โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ น.ส.ลั่นทม บุตรหมัน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th