การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2555
 

ภาพบรรยากาศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2555

 
 
ผู้ชนะการประกวด
 

            รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2555 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคเหนือ

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นายเฉลิมพล  สุภา จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ นางประนอม  ยันต์นาวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นางสาวสร้อยทอง  ลุงปาน โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวปาณิศา มาศิริ โรงเรียจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ภาคอีสาน
ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นายพงศพร อุปนิ จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวสุรีฉาย ไชยวุฒิ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงวิลาวรรณ เกษหอม โรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวชญานิศ ทะนันไชย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ภาคกลาง
ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ -
รางวัลรองชนะเลิศ -

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฮาดดา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวสิรีธร  ยิ้มพงษ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ภาคใต้
ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอมรศรี สามารถ จังหวัดชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศ นายยงยุทธ ดำศรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นางสาวจริยา โพธิรัตน์ โรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง
รางวัลรองชนะเลิศ นายอาณัฐ เพชรแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th