การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2556 > ภาพบรรยากาศวันประทานรางวัลการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2556
 
            พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวโรกาสที่เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม ศ.น.พ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th