การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2556
 

ภาพบรรยากาศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2556

 
 
ผู้ชนะการประกวด
 

            รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคเหนือ

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นางศรีวรรณ์ พรหมพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ นางสมจิตต์ ขันติสิทธิ์ จังหวัดลำพูน

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นายอาคม กาวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวนิธิกานต์ ประทุมรุ่ง โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาคอีสาน

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นายปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ นางแก้วตา ภารเวช จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นางสาวลลิตา พันมะณีย์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาววิจิตรา เหล่าโก้ก โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคกลาง

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นางสาวจินดาพร พงษ์เทพ จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวญาณิศา เจริญผล จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นางสาวปัทมวรรณ สมปัญญา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวณิชานุช เดชสุริวงศ์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคใต้

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นายกิตติกร พนังแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ นายฉัตรปกรณ์ กำเหนิดผล จังหวัดสงขลา

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นางสาววรรณนรี หนูอินทร์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวอรสา ไชยบุตร โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th