การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2557
 

ผู้ชนะการประกวด

            รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุดารัตน์ ทิพพิมพ์วงศ์ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา จังหวัดเชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวกวีธารณ์ วงษ์เคี่ยม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน
รางวัลชนะเลิศ นางสาวนิลุบล แสงจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ เด็กหญิงสิรินยา ชาริดี โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น

ภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงพรพนา ศรีสะอาด โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ นายณัฐพล ดิษฐ์แช่ม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครราชสีมา

ภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวศุภิสรา หนูประกอบ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวบุศรินทร์ พูลเอียด โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประเภทประชาชน

ภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ นางสนธิยา ชัยวุฒิ จังหวัดลำปาง
รางวัลรองชนะเลิศ นางสมจิตต์ ขันติสิทธิ์ จังหวัดลำพูน

ภาคอีสาน
รางวัลชนะเลิศ นางเที่ยงวัน มีศิริ จังหวัดยโสธร
รางวัลรองชนะเลิศ -

ภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ นายศุภณัฐ เมืองจินดา จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวสังเวียน ไทยคำ จังหวัดนครปฐม

ภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ นายพินิจ สุวรรณคง จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ นางมาลี แก้วละเอียด จังหวัดตรัง

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th